Arthromed s.r.o, B.Bullu 15, 036 08 Martin 0915 88 77 11
Surgeon in operation room
U nás čakať nebudete!

Ortopédia a športová traumatológia

Sme špecializované neštátne zdravotnícke zariadenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, športová traumatológia a chirurgia.

Na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobíme od februára 2006. Za toto obdobie sme si kvalitou poskytovaných služieb, počtom ambulantných ošetrení a počtom vykonaných operačných zákrokov zo spektra jednodňovej chirurgie postupne vybudovali stabilnú pozíciu.